Najčešći kvarovi na klima uredjajima

Najčešći kvarovi na klima uredjajima:

Klima se ne startuje

Ako je dovod struje u redu treba proveriti daljinski (npr. baterije), sledeći problem može biti prijemnik signala ne elektronici ili sama elektronika unutrašnje.

Klima pušta vodu na unutrašnjoj jedinici

Problem može biti ili u začepljenom ili presavijenom crevu za odvod kondezata ,ili klima ima loš nagib,ili je crevo nema dobar pad ili je napolju uronjeno u sud sa vodom ili eventualno fali freona u klimi pa počne unutarnja jedinica da ledi

Redovnim servisiranjem klime ove problemi se preventivno rešavaju u ceni servisa.Ovaj nedostatak klima pokazuje kada radi malo duže a to obično biva i kad su letnje gužve

Klima duva toplo na opciji hladjenja

Ovo znači da se kompresor ne uključuje. Problem može biti ako se ne uključuje kompresor na spoljnjoj jedinici, treba proveriti da li dolazi struja do kompresora, da li je ispravan startni kondenzator za kompresor i na kraju da li je sam kompresor mehanički i električki ispravan.

Klima ne hladi ( kompresor na spoljnjoj radi)

Vrlo verovatan kvar je da nema freona u sistemu, situacija se zna kada se nakače manometri i klima pusti da radi na opciji hladjenja. Ukoliko se ispostavi da nema freona treba prvo naći mesto curenja vizuelno ili stavljanjem sistema na pritisak, sanirati (zavariti) mesto curenja ,izvakumirati instalaciju i napuniti sistem freonom po gramaži sa tablice.

Klima slabo hladi

Problem je ili u zaprljanosti klime (unutrašnje i spoljašnje) ili da fali freona u sistemu a ako je problem od početka može biti i da je preslab kapacitet klime za taj prostor

Na klimi počnu da blinkaju lampice i ne može da se ugasi na daljinac

Problem ili do elektronike ili neka sonda za temperaturu ili do ventilatora unutrašnje ili do samog kompresora

Klima neće da počne da greje (kompresor radi)

Verovatno fali freona u sistemu kao u tački 4. ili je kvar u magnetnom ventilu

Na grejanju klima stane i upali se crvena lampica

Klima uredjaj na opciji grejanja ima u određenom vremenskom intervalu proces otapanja spoljnje jedinice (defrostaciju) kada se upali crvena lampica i napravi pauzu sa radom unutarnje jedinice .Proces otapanja je normalan sastavni deo rada u opciji grejanja i nije kvar ,klima će ako je sve u redu da počne ponovo da duva topao vazduh za 10-15 min

Unutrašnja jedinica ispušta čudne zvukove tokom rada

Problem je u samom motoru ventilatora ili u biksni na ventilatoru ili je oštećena sama turbina ventilatora kad obično klima počne i da trese

Spoljnja jedinica je puno bučna

Bika može nastati ili ako ventilator spoljnje kači negde ili je otišao sam motor ventilatora ili cevi unutar klime kače negde o kućište ili je buka od samog kompresora

PODEli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr
Share on reddit

slično

kapacitet

Tip klime

WiFi

Inverter

Kategorija

Ova web stranica koristi kolačiće (‘cookies’) kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Prihvatanjem korišćenja kolačića saglasni ste sa politikom privatnosti.